MONS

نبری گمان که یعنی به خدا رسیده باشی

گنجور » بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۷۲۷

شماره ٣٣٤: نبري گمان که يعني بخدا رسيده باشي – نوسخن
شماره ٣٣٤: نبري گمان که يعني بخدا رسيده باشي. نبري گمان که يعني بخدا رسيده باشي. تو زخود نرفته بيرون بکجا رسيده باشي. سرت ار بچرخ سايد نخوري فريب عزت.

بیدل دهلوی : غزلیات : غزل شمارهٔ ۲۷۲۷ – گوهر

نبری گمان که یعنی به خدا رسیده باشی — Steemit
شعر از دیوان بیدل نبری گمان که یعنی به خدا رسیده باشی تو ز خود نرفته بیرون به کجا رسیده باشی سرت ار به چرخ ساید… by tamim.

شاعرانه/ نبری گمان که یعنی به خدا رسیده باشی – آخرین خبر
۲۵ دی ۱۳۹۵ –

نبری گمان که مفتی بخدا رسيده باشی – پنجره

نبري گمان که يعني به خدا رسيده باشي تو… – ابوالمعانی بیدل …

نبری گمان که یعنی به خدا رسیده باشی – یک عاشقانه آرام – blogfa

نبری گمان که مفتی به خدا رسیده باشی (حرف هایی در حاشیه ی …
نبری گمان که مفتی به خدا رسیده باشی (حرف هایی در حاشیه ی یک گفتگو) – … یعنی هر ده صفحه یک غلط بنده بیست سی دی خطی بیدل را به ایشان جایزه می دهم تا با …

نظم و نثر – نبری گمان که یعنی به خدا رسیده باشی تو ز خود …

فریب عزّت – بامداد با بیدل – blogfa

نبری گمان که یعنی به خدا رسیده باشی تو ز خود نرفته – فیس نما

نبری گمان که یعنی به خدا رسیده باشی تو ز خود نرفته بیرون …

نبری گمان که یعنی به خدا رسیده باشی by tamim | Steem

بیدل دهلوی – رقــــــص خیــــــــــال

نبری گمان که یعنی به خدا رسیده باشی – Song Search
نبری گمان که یعنی به خدا رسیده باشی. Add to Set Exit Set Exit Set. Previous. Next. Printed from https://worshipleaderapp.com. Song not available – connect to …

نبـری گـمان – شعر های شبانه – blogfa
نبـری گـمان کـه یعــنی به خــــدا رسـیـده باشــی تـو زخــود نـرفــته بیـرون به کجا رسـیده باشـی سـرت ا ر به چـرخ سـاید نخـوری فـریب عـزت که هــمان کف.

نسخه قابل چاپ

غزل شمارهٔ ۲۷۲۷ – چکامه

پرواز چه سازم – صدای موسیقی – ایران صدا

نبری گمان که یعنی ، به خدا رسیده باشی

yahya hosini on Instagram: “نبرین گمان که مفتی به خدا …
۱۸ آذر ۱۳۹۶ –

fakher: امروز با بیدل " نبری گمان که یعنی به خدا رسیده باشی …
۷ مرداد ۱۳۹۴ –

عجــز در اندیشۀ بیــدل | روزنامه ماندگار

صندلی‌ها هنوز خالی‌اند – Soreie Mehr – Magazines
شاعری را كه پارسی‌گویان افغانستان و تاجیكستان و شبه‌قاره به حد بزرگ‌ترین شاعر … را می‌خواند و بعد درباره‌ی آن صحبت می‌كند: نبری گمان كه یعنی به خدا رسیده باشی

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر