MONS

رأی وحدت رویه در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران …

رأی وحدت رویه در خصوص درخواست کارکنان پیمانی سازمان امور …

رأی وحدت رویه در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به …

موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی

نمونه رای | نمونه رای دیوان | حق مکتسبه به تبدیل وضعیت از …

موضوع تبديل وضعيت کارکنان قراردادي جهادسازندگي به …

رای دیوان درباره چگونگی تبدیل وضع استخدامی … – صدای معلم
۱۱ مهر ۱۳۹۴ –

تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی در دستگاههای …
۲۶ اسفند ۱۳۹۱ –

بررسی وضعیت استخدامی کارگران شاغل در بخش عمومی

رای وحدت رویه شماره های 1380 الی 1394 مورخ 1397/06/06 هیات …

تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی قطعی گروه …

دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای …

اظهارنظر هسته گزينش كه متضمن اعلام عدم اولويت افراد جهت …

Untitled – دانشگاه علوم پزشکی گلستان

فروشگاه مارکت سنتر